Okpar Janusz Gałka, 65-730 Zielona Góra, ul. Elektronowa 2